Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Aire de la sierra !. Mostrar tots els missatges
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Aire de la sierra !. Mostrar tots els missatges

dimarts, 18 de juliol de 2017

Calina insoportable ? , Aire de la serra !Calina insoportable ? , Aire de la serra !

A Beseit pot fe caló ya a partí de mach, de día, pero de nit baixe la temperatura bastán. Es un caló sec, ña poques vegades vasca, calina (calima no, estem mol al nort de España).

Beseit es un destino de vacassións ideal, se disfrute de la caló y lo sol durán lo día, podense bañás als tolls dels rius, en aigua cristalina, que inclús se podríe beure, pero sempre ña gen una mica mes amún.

Toll de Pablet, Pesquera, Ulldemó, Peixquera, Bulldemó
Toll de Pablet, Pesquera, Ulldemó, Peixquera, BulldemóSi fot una caló que aplane, aire de la serra

Ñan exepsións a la fresca, fresqueta, de la nit, mes de 30 grados por la nit , pero dure pocs díes. 
Enllás a una medissió de Javier De Luna Berlanga, meteorólogo, ademés de periodista, redactó, locutó de radio, home del tems.

Plou menos que antes, per lo que lo aumén de la temperatura se note.

Tamé se ressenten los caudals de los rius MatarrañaUlldemó, Algás, riuet Pena, aon veem trams en sol pedres, códuls, l'aigua baixe filtrada per deball, a vegades está sec del tot.

Este estiu 2017 no es dels pijós, los rius tindríen que baixá mínim aixina:

Toll de capóns, la peixquera, Beseit
Toll de capóns, peixquera, pesquera, Ulldemó


La proximidat del mar Mediterráneo detrás de los ports de Tortosa-Beseit, lo Port, Los Ports, porte humitat a les montañes , a vegades arribe al poble.

Inclús se poden vore cascades de núgols baixán les montañes prop de Peña Galera

Peña Galera , la punta del barco, roca de michdía

Peña Galera , la punta del barco, roca de michdía


Ña una foto de Bruno Durán que agarre este momén.

Galería de imaches refrescáns de Beceite Beseit
Nutria al Ulldemó


Pon del Matarraña, Pon Nou, Ponou


Llop al toll del caje

Estos chics y chiques ya han creixcut una mica, assut, Beseit
Estos chics y chiques ya han creixcut una mica


Guay en la furgo Renault 6


Ninots de neu a casa Royo, foto de Javier De Luna (no original)
Acueducto antes de la rehabilitasió , los pons, barrang dels predicadós

Al final vach pujá a la serra, mol mes fresquet, aon va a pará !

Al final vach pujá a la serra, mol mes fresquet, aon va a pará ! 

embutí al dimoni al infern

A la vila de Beseit , al Matarraña , va ñabé fa tems un home riquíssim que, entre atres fills, teníe una filleta hermosa y donosa de nom F...