dilluns, 9 d’abril de 2018

señalisassió de camins rurals a Beseit


Demá dimats s'acabará la señalisassió de camins rurals a Beseit. Resulte algo polémica la siñal de fin tramo de concentración de accidentes colocada al final de la séquia majó, entre la granja de Cocoti (ña per a dilay) y la casa de Modesto, al camí asfaltat que porte al Bulldemó desde la creu.

Siñal, camí rural, Bulldemó, Beseit

La intensió es consiensiá als conductós del perill d'este tros. Está la séquia majó sense tapá a ma esquerra vinín desde lo poble, a ma dreta vinín desde los Domenges, polígono industrial, depuradora, en direcsió Beseit.

S'han registrat poques trompades desde la construcsió de la séquia majó, en tems de ZeydBeit Zeyd, en castell a CalaseitKalat Zeyd, pero en les velosidats que s'agarren an este tros, s'ha considerat que conveníe la siñalisassió.


Moto, acsidén, séquia, Beceite, Beseit, Matarraña, Matarranya


Lo radé acsidén va sé al mars de 2018, sense ferits, sol se va espentolá la moto y se van empaná cuatre sargueres. La afectada, Montserrat Caballé, com la gran diva, va asegurá que algú li habíe serrat lo caballet de la moto y al dixala apoyada per a fé unes fotos a l'horta majó, se va abocá cap al caixé de la séquia. 

dijous, 5 d’abril de 2018

Carmen Junyent

https://www.nuvol.com/critica/i-vosaltres-parleu-com-vulgueu/

A Beseit no se diu vosaltres, se diu vatres o vatros.

La meua yaya me explicae que una vegada Deu va aná a Italia y va di als italiáns: vatros parlareu lo italiá. Después va aná a Fransa y als fransesos los va di: vatres parlareu lo fransés. Cuan va passá per Cataluña, va di als cataláns: vatros parlareu lo catalá. Cuan va passá per Beseit los va di: y vatros parleu com vullgau o vullgueu.

La meva iaia m’explicava que una vegada Déu va anar a Itàlia i va dir als italians: “Vosaltres parlareu lo italià”; després va anar a França i als francesos els va dir: “Vosaltres parlareu lo francès”; quan va passar per Catalunya, va dir als catalans: “Vosaltres parlareu lo català”. Quan va passar per Beseit els va dir: “I vosaltres parleu com vulgueu
(Carmen Junyent, Les llengües del món)

Carmen Junyent, Les llengües del món

Dolça Catalunya, cuatro chalados hablan sobre el catalán en la Cataluña independiente :embutí al dimoni al infern

A la vila de Beseit , al Matarraña , va ñabé fa tems un home riquíssim que, entre atres fills, teníe una filleta hermosa y donosa de nom F...