Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris vatros. Mostrar tots els missatges
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris vatros. Mostrar tots els missatges

dijous, 5 d’abril de 2018

Carmen Junyent

https://www.nuvol.com/critica/i-vosaltres-parleu-com-vulgueu/

A Beseit no se diu vosaltres, se diu vatres o vatros.

La meua yaya me explicae que una vegada Deu va aná a Italia y va di als italiáns: vatros parlareu lo italiá. Después va aná a Fransa y als fransesos los va di: vatres parlareu lo fransés. Cuan va passá per Cataluña, va di als cataláns: vatros parlareu lo catalá. Cuan va passá per Beseit los va di: y vatros parleu com vullgau o vullgueu.

La meva iaia m’explicava que una vegada Déu va anar a Itàlia i va dir als italians: “Vosaltres parlareu lo italià”; després va anar a França i als francesos els va dir: “Vosaltres parlareu lo francès”; quan va passar per Catalunya, va dir als catalans: “Vosaltres parlareu lo català”. Quan va passar per Beseit els va dir: “I vosaltres parleu com vulgueu
(Carmen Junyent, Les llengües del món)

Carmen Junyent, Les llengües del món

Dolça Catalunya, cuatro chalados hablan sobre el catalán en la Cataluña independiente :embutí al dimoni al infern

A la vila de Beseit , al Matarraña , va ñabé fa tems un home riquíssim que, entre atres fills, teníe una filleta hermosa y donosa de nom F...