Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Les llengües del món. Mostrar tots els missatges
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Les llengües del món. Mostrar tots els missatges

dijous, 5 d’abril de 2018

Carmen Junyent

https://www.nuvol.com/critica/i-vosaltres-parleu-com-vulgueu/

A Beseit no se diu vosaltres, se diu vatres o vatros.

La meua yaya me explicae que una vegada Deu va aná a Italia y va di als italiáns: vatros parlareu lo italiá. Después va aná a Fransa y als fransesos los va di: vatres parlareu lo fransés. Cuan va passá per Cataluña, va di als cataláns: vatros parlareu lo catalá. Cuan va passá per Beseit los va di: y vatros parleu com vullgau o vullgueu.

La meva iaia m’explicava que una vegada Déu va anar a Itàlia i va dir als italians: “Vosaltres parlareu lo italià”; després va anar a França i als francesos els va dir: “Vosaltres parlareu lo francès”; quan va passar per Catalunya, va dir als catalans: “Vosaltres parlareu lo català”. Quan va passar per Beseit els va dir: “I vosaltres parleu com vulgueu
(Carmen Junyent, Les llengües del món)

Carmen Junyent, Les llengües del món

Dolça Catalunya, cuatro chalados hablan sobre el catalán en la Cataluña independiente :embutí al dimoni al infern

A la vila de Beseit , al Matarraña , va ñabé fa tems un home riquíssim que, entre atres fills, teníe una filleta hermosa y donosa de nom F...