Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris encuestador. Mostrar tots els missatges
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris encuestador. Mostrar tots els missatges

dijous, 24 d’agost de 2017

encuesta chapurriau Beseit

encuestadora chapurriau

La encuestadora sobre lo chapurriau estará preguntán estos días de festes majós. 

Escomensará avui a la eixida de missa de San Bartolomé .
Per favor, no contesteu si teniu la boca plena de pa beneít , ya que se li pot omplí lo escote de migues de casqueta y si se té que traure lo vestit podríe ocasioná cardiopatíes an algúns habitáns de la localidat, particularmén a mossos vellssolteróns.

San Bart , Bartolomé, Bartolo, Tolo, Bartholomew , Bertumeu
San Bart , Bartolomé, Bartolo, Tolo, Bartholomew , Bertumeu


Tocará lo timbre per les cases per a que pugue partissipá lo máxim de poblassió , ya que la gen gran ix poc de casa y no sol fé encuestes lingüístiques.

La pregunta es sensilla :

Parle vosté chapurriau ?

SI / NO / No sap, no conteste

A les persones que diguen sí, la chica les obsequiará en un gra de raím moscatell, a triá a la boca o a la má.


Esta mateixa mosseta fará la encuesta sobre autodeterminassió de Cataluña a finals de festes, escomensán a Arnes, Tarragona.
Batea la están esperán en ansia , no sabem mol be perqué.

butifarrendum , referendum, Cataluña ,

Roguem máxima colaborassió , es un proyecte coordinat per la universidat de Saragossa, Universidat Rovira (Carod) i Virgili y Universidat de Barselona


embutí al dimoni al infern

A la vila de Beseit , al Matarraña , va ñabé fa tems un home riquíssim que, entre atres fills, teníe una filleta hermosa y donosa de nom F...