dijous, 7 de setembre de 2017

tobogán apte sol per a chiquets maños

Al parque (los colúmpios) han cambiat lo tobogán (tubogán) per un apte sol per a chiquets maños , a vore quí es lo primé en tirás de cap.

Lo consultori médic está a la voreta del parque, faena tindrán la mechesa y lo practicán.

tobogán apte sol per a chiquets maños

diumenge, 27 d’agost de 2017

día dels casats agost 2017

Sopá al polideportivo

día casados agosto 2017

disfrassos de merda y mosques
Campeonato de guiñot
An esta taula está una de les quintes de Beseitmes disfrassos


Moltes mes fotos a facebook , página festa casats Beseit

dijous, 24 d’agost de 2017

encuesta chapurriau Beseit

encuestadora chapurriau

La encuestadora sobre lo chapurriau estará preguntán estos días de festes majós. 

Escomensará avui a la eixida de missa de San Bartolomé .
Per favor, no contesteu si teniu la boca plena de pa beneít , ya que se li pot omplí lo escote de migues de casqueta y si se té que traure lo vestit podríe ocasioná cardiopatíes an algúns habitáns de la localidat, particularmén a mossos vellssolteróns.

San Bart , Bartolomé, Bartolo, Tolo, Bartholomew , Bertumeu
San Bart , Bartolomé, Bartolo, Tolo, Bartholomew , Bertumeu


Tocará lo timbre per les cases per a que pugue partissipá lo máxim de poblassió , ya que la gen gran ix poc de casa y no sol fé encuestes lingüístiques.

La pregunta es sensilla :

Parle vosté chapurriau ?

SI / NO / No sap, no conteste

A les persones que diguen sí, la chica les obsequiará en un gra de raím moscatell, a triá a la boca o a la má.


Esta mateixa mosseta fará la encuesta sobre autodeterminassió de Cataluña a finals de festes, escomensán a Arnes, Tarragona.
Batea la están esperán en ansia , no sabem mol be perqué.

butifarrendum , referendum, Cataluña ,

Roguem máxima colaborassió , es un proyecte coordinat per la universidat de Saragossa, Universidat Rovira (Carod) i Virgili y Universidat de Barselona


dissabte, 19 d’agost de 2017

Enllassos Ports

Enllassos Ports

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Puertos_de_Tortosa-Beceite

http://pelport.blogspot.com

www.lluisibanez.com
Pàgina amb moltes fotografies meves del Port, els seus indrets més bonics i orquídies.

http://guillem2.blogspot.com/2015/10/ports-de-beseit.html

Lo Port, montaña, pel port, pels ports, Ports de Beseit, puertos de Beceite, Tortosa-Beceite, tossal del rey, Tortosa, Beseithttp://blogdelstalps.blogspot.com/2017/04/important-transport-ports-de-beseit-i.html

http://carles-bici.blogspot.de/2006/12/volta-als-ports-de-tortosa-beseit-amb.html

https://www.madteam.net/foro/general/2017-01-02-ports-de-beseit

https://www.turismodearagon.com/es/actividad/espacios-naturales/los-puertos-de-beceite.html#.WZiv4nAhXMI

http://redaragon.elperiodicodearagon.com/turismo/que_hacer/default.asp?accion=pagina&cosaquehacer_id=1880

http://espanafascinante.com/parques/puertos-de-beceite-aragon-que-ver-que-hacer-comer-dormir-que-visitar/

http://www.matarranyaturismo.es/index.php/mod.puntos/mem.detalle/id.166/chk.dabcadc36194fe9f00fe8bb09ffa46e6

http://www.fontdelpas.com/fauna-puertos-beceite.htm

http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-bosque-protector/bosque-protector-puertos-tortosa-beceite/3609070/

http://www.hotellescapcades.com/es/component/k2/item/54

http://www.unpaseopuertosbeceite.com

http://www.mountainbike.es/rutas/articulo/puertos-de-beceite

https://es.wikiloc.com/rutas/senderismo/espana/aragon/beseit-beceite

http://www.masderogelio.com

http://www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel_provincia/2013/09/23/la_dga_plantea_declaracion_como_parque_natural_los_puertos_beceite_250231_1101027.html

dijous, 10 d’agost de 2017

Guañadó concurs pregoné festes majós Beseit


Ya tenim guañadó per al puesto de pregoné de festes majós de Beseit.

Tindrá que pronunsiá un discurs en castellá a les 11:30 del día 23 de agost de 2017.

Lo discurs tindrá que durá 20 minuts máxim, se fará desde lo balcó del ajuntamén o desde lo taulat.

A continuassió sirá la festa jove, en la típica grassiosada, aigua freda en manguera per a aclarís, sangría y refrescos.

Click aquí per a coneixe al afortunat, afortunada

Compartix al seu muro del facebook si lo coneixes, ya que no tenim los seus datos de contacte y queden pocs díes per a les festes majós.

Moltes grássies per adelantat.

Comissió de festes de Beseit.

Guañadó concurs pregoné festes majós Beseitdimecres, 2 d’agost de 2017

Casa Ombrieta , turisme rural, Antolí Tello

Casa Ombrieta , turisme rural, Antolí Tello

casaombrieta.com

Av. Toscá 12-14
677089180 móvil

Construcsións Antolí Tello

Casa Ombrieta , turisme rural, Antolí Tello

Casa Ombrieta es un proyecte de turisme rural desarrollat per la familia Antolí Tello y les seues parelles. 

Lo mote de la família es Ombrieta, umbrieta, umbría (aon no toque lo sol).

Ombría y hombría juns als tres germáns, Josechu, Juanen, Ángel.
Susana Antolí Tello es san germana, escritora, bibliotecaria, educadora, polifassética. La vista trassera desde lo balcó, terrassa, es espectaculá, a la web ña una foto.


Un poc mes aball ña un salt del riu Matarraña, antes del salt del pon de pedra, Santa Ana, rehabilitat per la empresa de los germáns Ombrieta.


Un bañet al aigua fresca del toll de rabosa desperte la ganeta. Este toll está a pocs metros de la casa, jun al restaurán Racó del Toscá. Se pot nadá, l'aigua baixe sempre mol freda.

Cuan plou mol se pot vore lo riu aixina de espectaculá,

La web ha sigut feta per:

http://www.turisapps.com/spain/diseno-web-hotel-casa-ruraldivendres, 21 de juliol de 2017

Motero , Harley Davidson , de Saragossa, tapone, Fon del Teix

Jota HD, PICA, Motero , Harley Davidson , de Saragossa, tapone,  Fon del Teix niños, abuso infantil


Lo motero mañico, JHD, miembro de la assossiassió Pica (y rasca) contra l' abús infantil, ha taponat este matí lo tubo de la Fon del Teix y no baixae ni una gota de aigua pel caudal del Matarraña

Se veu que estaben de excurssió la Yolanda, Carlos, Jota, Marta, y Carlos Fontanet de apartaméns La Segalla (Lagaya) li ha dit "a que no ñan collóns de tapá lo tubo", y no se li pot di aixó a un maño

La baixada del caudal se ha fet notá durán lo día de avui, segóns mostren algunes imaches :

Parrizal, agua, Matarraña, saltos de aguaLos bañistes del Matarraña se han sorprés (sorprengut) de la retirada de les aigües. 

Uns pensaben que Moisés n'habíe fet de les seues, atres que la sequía habíe provocat este desastre, datres pensaben que algú habíe ubert la estanca del túnel que va al Pantano de Pena per a que puguen regá a Maellē los pressegués (bresquilles). 

 L' aigua del Pantano de Pena va a pará al Matarraña a Valdarrores, menos la que se beu lo llit. Lo riu Pena es un regueret y está sec casi sempre, al menos los radés añs.

Un que se estabe tirán de cap al toll de baix de l'assut desde dal un poc mes y se'l obri com una síndria. 

Un atre que estae pixán dins del riu Matarraña en los brassos en jarres como un jotero s' ha vist sorprés per la baixada del nivell y se'l ha vist en acsió. 

La séquia majó y atres com la del Toscá s'han quedat sense aigua, y en la calina insoportable que fa s' aflamarán les pataques . 

Los maracuyás de Guay están mes aclimatats al caló tropical, ya que lo planté prové de Brasil.

Una siñora, María Sarmén, que rentae la roba al safarech, ha tingut que torná a casa sense aclarí, en la roba enganchosa pel sabó natural, fet en sosa y oli de fregí peix.

Esta tarde nit ya ha sigut retirat lo tap per lo retén anti insendis, avisats per lo guarda forestal. A un dels guardes li diuen al poble igual que a un erizo rosa que sempre anae despullat pero per a dormí se ficae lo pijama.

Los tolls per a bañás y l'assut se omplirán esta nit, demá se podrá disfrutá y refrescás como es habitual an estes feches.

Historieta per a apoyá an esta magnífica assossiassió saragossana :

Chupas de cuero, tatuajes, pendientes… la imagen que desprenden los aficionados al mundo de las motos es la de unos forajidos que viven al borde de la ley. Nada más lejos de la realidad. Y para demostrarlo existe una asociación, Protección a la Infancia Contra el Abuso (P. I. C. A.), que recorre la geografía aragonesa a lomos de sus ‘burras’ para “ayudar a proteger al eslabón más débil de nuestra sociedad, los niños.

moteros, pica, p.i.c.a, Zaragoza, contra abuso infantildimarts, 18 de juliol de 2017

Calina insoportable ? , Aire de la serra !Calina insoportable ? , Aire de la serra !

A Beseit pot fe caló ya a partí de mach, de día, pero de nit baixe la temperatura bastán. Es un caló sec, ña poques vegades vasca, calina (calima no, estem mol al nort de España).

Beseit es un destino de vacassións ideal, se disfrute de la caló y lo sol durán lo día, podense bañás als tolls dels rius, en aigua cristalina, que inclús se podríe beure, pero sempre ña gen una mica mes amún.

Toll de Pablet, Pesquera, Ulldemó, Peixquera, Bulldemó
Toll de Pablet, Pesquera, Ulldemó, Peixquera, BulldemóSi fot una caló que aplane, aire de la serra

Ñan exepsións a la fresca, fresqueta, de la nit, mes de 30 grados por la nit , pero dure pocs díes. 
Enllás a una medissió de Javier De Luna Berlanga, meteorólogo, ademés de periodista, redactó, locutó de radio, home del tems.

Plou menos que antes, per lo que lo aumén de la temperatura se note.

Tamé se ressenten los caudals de los rius MatarrañaUlldemó, Algás, riuet Pena, aon veem trams en sol pedres, códuls, l'aigua baixe filtrada per deball, a vegades está sec del tot.

Este estiu 2017 no es dels pijós, los rius tindríen que baixá mínim aixina:

Toll de capóns, la peixquera, Beseit
Toll de capóns, peixquera, pesquera, Ulldemó


La proximidat del mar Mediterráneo detrás de los ports de Tortosa-Beseit, lo Port, Los Ports, porte humitat a les montañes , a vegades arribe al poble.

Inclús se poden vore cascades de núgols baixán les montañes prop de Peña Galera

Peña Galera , la punta del barco, roca de michdía

Peña Galera , la punta del barco, roca de michdía


Ña una foto de Bruno Durán que agarre este momén.

Galería de imaches refrescáns de Beceite Beseit
Nutria al Ulldemó


Pon del Matarraña, Pon Nou, Ponou


Llop al toll del caje

Estos chics y chiques ya han creixcut una mica, assut, Beseit
Estos chics y chiques ya han creixcut una mica


Guay en la furgo Renault 6


Ninots de neu a casa Royo, foto de Javier De Luna (no original)
Acueducto antes de la rehabilitasió , los pons, barrang dels predicadós

Al final vach pujá a la serra, mol mes fresquet, aon va a pará !

Al final vach pujá a la serra, mol mes fresquet, aon va a pará ! 

embutí al dimoni al infern

A la vila de Beseit , al Matarraña , va ñabé fa tems un home riquíssim que, entre atres fills, teníe una filleta hermosa y donosa de nom F...